TOKARKI CNC

Celem produkcji na nowoczesnych tokarkach CNC jest wykonanie na gotowo przedmiotu w jednej operacji na jednej obrabiarce. Ponieważ większość przedmiotów toczonych wymaga często dodatkowych operacji, takich jak np. wiercenie czy frezowanie, więc istnieje potrzeba połączenia tych wszystkich obróbek. Dlatego też od współczesnych tokarek CNC wymagana jest możliwość wykonywania - obok typowych zabiegów toczenia - również wiercenia, rozwiercania, gwintowania, frezowania czopów i kieszeni zarówno na powierzchniach czołowych, jak i bocznych obrabianych elementów. Tokarki CNC stają się więc obecnie obrabiarkami wielozadaniowymi, które muszą cechować się różnymi funkcjonalnościami oraz sprostać określonym wymaganiom.


Zasadniczy obrotowy kształt przedmiotu uzyskiwany jest w wyniku klasycznej obróbki tokarskiej, stąd też budowa i układ kinematyczny oparte są na zasadach działania tokarek, gdzie przedmiot obrabiany jest ustalony, zamocowany i napędzany przez  ruch obrotowy wrzeciona, pozostałe zespoły wykonują ruchy posuwowe.


Można na nich wykonywać, oprócz zabiegów tokarskich,  inne zabiegi z wykorzystaniem narzędzi obrotowych napędzanych przez układ głowicy rewolwerowej. Są to najczęściej frezy, wiertła, gwintowniki, rozwiertaki czy pogłębiacze, które przy nieruchomym lub obracającym się wrzecionie pozwalają na wykonanie przedmiotu na gotowo.


Obrabiarki tego typu wyposażone są w wielopozycyjne głowice rewolwerowe, które pozwalają na szybką i precyzyjną wymianę narzędzi. Głowice te charakteryzują się dzięki opatentowanym rozwiązaniom dużą niezawodnością działania i trwałością.


Podstawowe wymagania stawiane dzisiejszym tokarkom CNC to przede wszystkim szybkie, elastyczne przezbrajanie i tworzenie programów CNC nastawionych na przedmioty obrabiane w małych seriach. Osiągane jest to dzięki ergonomicznej przestrzeni obróbczej obrabiarki, łatwemu dostępowi do wszystkich elementów, rozwojowi sterowań numerycznych zorientowanych na programowanie warsztatowe, tak by każdy operator mógł bez konieczności długotrwałych szkoleń pełnić rolę osoby obsługującej proces.


Szczególne wymagania stawiane są tokarkom CNC w zakresie wysokiej dokładności wymiarowo-kształtowej. Możliwe jest to dzięki zastosowaniu odlewów żeliwnych lub polimerobetonu o doskonałych właściwościach termicznych i mechanicznych, co zapewnia niewielkie odkształcenia cieplne. Dodatkowo zastosowanie cyfrowych serwonapędów umożliwia uzyskiwanie dużej dokładności  i powtarzalności pozycjonowania mechanizmów przesuwnych.


W celu zwiększenia wydajności w tokarkach CNC stosuje się komponenty będące niezależnymi rozwiązaniami technicznymi, które pozwalają na uzyskanie wysokich prędkości ruchów posuwowych mechanizmów, zwiększonych zakresów prędkości obrotowych silników napędowych wrzecion oraz sterowanie numeryczne osią obrotu "C" wrzeciona.


Kolejnym wymogiem, któremu muszą sprostać współczesne tokarki CNC to zapewnienie bezpieczeństwa pracy i  ekologii. Realizowane jest to przez wysokowydajny transporter wiórów pozwalający na bezpieczne ich usuwanie oraz zabezpieczenie przestrzeni obróbczej tokarki osłonami zapewniającymi ochronę przed przedostawaniem się środków smarująco-chłodzących do otoczenia.