FREZARKI BRAMOWE

Frezarki bramowe konwencjonalne należą do najcięższych frezarek. Frezuje się na nich zwykle kilka przedmiotów zamocowanych jeden za drugim na stole frezarki, który wykonuje tylko ruch wzdłużny. Budowane są w wielu zunifikowanych odmianach, składających się z tych samych elementów i zespołów podstawowych, a różniących się liczbą i usytuowaniem wrzecienników.  Ustawianie narzędzia względem przedmiotu obrabianego odbywa się poprzez przesuwanie wrzeciennika  po prowadnicach stojaka lub belki suportowej. Ze względu na taki sposób ustawiania narzędzia oraz możliwości obróbcze frezarki bramowej proces skrawania z reguły odbywa się za jednym przejściem. Powoduje to, że frezarki wzdłużne bramowe znajdują zastosowanie nie tylko w produkcji jednostkowej ale również w produkcji  masowej i wielkoseryjnej.