TOKARKI KONWENCJONALNE

Toczenie na tokarkach konwencjonalnych wykonuje się poprzez wprawienie obrabianego przedmiotu w ruch obrotowy, a następnie skrawanie jego powierzchni narzędziem obróbczym. Obrabiany przedmiot mocuje się w tym celu w uchwycie bądź w specjalnych kłach. Rodzaj toczenia zależy od wybranego narzędzia, typu powierzchni, położenia osi obrotu oraz kierunku ruchu posuwowego.

Tokarki konwencjonalne stanowią grupę obrabiarek skrawających, przeznaczoną głównie do obróbki przedmiotów w kształcie brył obrotowych, np. wałków, kul, stożków, gwintów zewnętrznych i wewnętrznych (toczenie). Poza toczeniem na tokarce do metalu można wykonywać również: wiercenie, rozwiercanie, przecinanie, radełkowanie, gwintowanie przy pomocy gwintowników i narzynek, nawijanie sprężyn,  a przy użyciu dodatkowych przyrządów i przystawek także frezowanie i szlifowanie.

Tokarki konwencjonalne ciężkie należą do grupy tokarek kłowych uniwersalnych. Ze względu na duże masy przedmiotów obrabianych, dla każdej tokarki ciężkiej, oprócz normalnych wielkości charakterystycznych podaje się największą masę dopuszczalną przedmiotu mocowanego na tarczy uchwytu oraz największą masę dopuszczalną przedmiotu zamocowanego w kłach.

W przypadku tokarek ciężkich przy używaniu tokarskich tarcz uchwytowych o większych średnicach należy sprawdzić jaka jest dopuszczalna prędkość obrotowa dla danej tarczy. Ze względu na różnice w budowie tokarki konwencjonalne ciężkie podzielono na dwie kategorie: tokarki konwencjonalne ciężkie o średnicy toczenia w zakresie 800-1000 mm oraz powyżej 1000 mm. Konstrukcja pierwszej grupy nie różni się poza masą i mocą od tokarek uniwersalnych średnich, natomiast tokarki ciężkie o średnicy toczenia powyżej 1000 mm mają specyficzną konstrukcję i układ kinematyczny.

Ze względu na charakter obróbki i występujące obciążenia dynamiczne tokarka powinna stać na odpowiednim fundamencie, który stanowi prostopadłościenna bryła betonowa (przy tokarkach konwencjonalnych ciężkich również ze zbrojeniem) z odpowiednimi otworami na śruby kotwowe i wybraniami służącymi np. na doprowadzenie energii elektrycznej.