CENTRA OBRÓBCZE

Centrum obróbcze jest obrabiarką sterowaną numerycznie, zapewniającą w zakresie możliwości technologicznych, wykonanie w jednym zamocowaniu przedmiotu dużej liczby zabiegów obróbkowych za pomocą różnych narzędzi w takim zakresie, aby po obróbce uzyskać przedmiot w pełni lub w dużej części obrobiony. Dla wypełnienia tych zadań centrum obróbcze wyposażone jest w magazyn narzędzi z którego narzędzia są pobierane i wprowadzane automatycznie do pracy w kolejności ustalonej programem obróbki. Obecnie produkowane centra obróbcze charakteryzuje również możliwość obróbki z wysokimi prędkościami skrawania oraz obróbki materiałów w stanie utwardzonym, co przekłada się na poziom zaawansowania konstrukcji zespołów napędowych takiej obrabiarki aby zapewnić jej odpowiednią sztywność i wyrównoważenie napędu głównego.