CENTRA OBRÓBCZE

Centrum obróbcze jest obrabiarką sterowaną numerycznie, zapewniającą w zakresie możliwości technologicznych, wykonanie w jednym zamocowaniu przedmiotu dużej liczby zabiegów obróbkowych za pomocą różnych narzędzi w takim zakresie, aby po obróbce uzyskać przedmiot w pełni lub w dużej części obrobiony. Dla wypełnienia tych zadań centrum obróbcze wyposażone jest w magazyn narzędzi z którego narzędzia są pobierane i wprowadzane automatycznie do pracy w kolejności ustalonej programem obróbki. Obecnie produkowane centra obróbcze charakteryzuje również możliwość obróbki z wysokimi prędkościami skrawania oraz obróbki materiałów w stanie utwardzonym, co przekłada się na poziom zaawansowania konstrukcji zespołów napędowych takiej obrabiarki aby zapewnić jej odpowiednią sztywność i wyrównoważenie napędu głównego.

Centra obróbcze zbudowane są z komponentów tj. gotowych elementów, podzespołów i zespołów, które są wykorzystywane bezpośrednio przez producentów obrabiarek do montażu. Możemy przyjąć, że 50-70% obrabiarki to komponenty będące niezależnymi rozwiązaniami technicznymi firm trzecich pozwalającymi na unifikację części centr obróbkowych i zapewniającymi niezawodność najważniejszych mechanizmów urządzenia. Pozwala to również na projektowanie obrabiarki przy użyciu oprogramowania inżynierskiego, które posiada wbudowaną bibliotekę 3D standardowych elementów, co znacznie przyśpiesza dostosować układ konstrukcyjny obrabiarki do konkretnych zadań i potrzeb klienta.


Aktualnie produkowane centra obróbcze wyposażone są w magazyn narzędzi związany z obrabiarką, stanowiący zintegrowaną, funkcjonalną strukturę o konstrukcji uzależnionej od sposobu wymiany narzędzia.  W zależności od sposobu zmiany narzędzia między magazynem a wrzecionem wyróżniamy: magazyny bez zmieniacza narzędzi tzw. parasolowe (nazywane także karuzelowymi) lub ze zmieniaczem narzędzi, które stosowane są częściej. Główną zaletą tych drugich jest skrócenie czasu wymiany dzięki możliwości poszukiwania narzędzia podczas trwania poprzedniej operacji.