FREZARKI

Frezarki są to obrabiarki, na których skrawanie jest wykonywane obrotowymi narzędziami wieloostrzowymi - frezami. W większości odmian frezowania ruchy posuwowe są prostoliniowe i wykonuje je przedmiot obrabiany zamocowany na przesuwnym stole (choć spotyka się rozwiązania w których przemieszczany jest wrzeciennik), natomiast ruch główny - obrotowy jest realizowany przez narzędzie zamocowane we wrzecionie. Przeznaczeniem frezarek jest obróbka płaszczyzn, powierzchni kształtowych, rowków, kanałków, otworów przy pomocy frezów walcowych, walcowo-czołowych, głowic frezowych oraz różnego rodzaju frezów kształtowych. Można na nich obrabiać przedmioty ze stali, żeliwa, metali nieżelaznych i tworzyw sztucznych. Frezarki należą do obrabiarek najbardziej rozpowszechnionych w przemyśle maszynowym i zajmują drugie miejsce po tokarkach.

Ze względu na przeznaczenie frezarki dzielimy na: frezarki ogólnego przeznaczenia, frezarki specjalizowane i frezarki specjalne.

1. Frezarki ogólnego przeznaczenia ze względu na ich budowę dzielimy na: konsolowe nazywane też wspornikowymi występującymi w odmianie poziomej i pionowej, bezkonsolowe nazywane często łożowymi w odmianie pionowej i poziomej oraz frezarki wzdłużne.

W grupie frezarek konsolowych poziomych występują frezarki zwykłe i uniwersalne. Różnica między nimi polega na tym, że frezarki uniwersalne mają skrętny stół co przy zastosowaniu podzielnicy umożliwia wykonywanie na nich rowków śrubowych. Frezarki konsolowe pionowe budowane są w trzech odmianach: z głowicą wrzeciona skrętną przesuwaną lub stałą. Przy zastosowaniu stołu obrotowego można na nich frezować w sposób ciągły.

Frezarki bezkonsolowe, składają się ze sztywnego skrzyniowego łoża i stojaka, wrzeciennik jest przesuwany pionowo po prowadnicach stojaka, a stół (najczęściej krzyżowy) umieszczony jest na łożu. Frezarki te odznaczają się większą sztywnością niż frezarki wspornikowe, co pozwala na nich obrabiać przedmioty o znacznej masie.

Frezarki wzdłużne należą do największych frezarek i występują w odmianie jednostojakowej, dwustojakowej i bramowej.

 

2. Frezarki specjalizowane to frezarki przeznaczone do wykonywania określonej operacji, mają uproszczoną budowę, w której przewidziano tylko jedną prędkość obrotową wrzeciona i jedną wielkość posuwu minutowego. Przestawienie obrabiarki na inną operację wymaga wymiany kół zębatych i szeregu dodatkowych czynności pomocniczych. Do tej grupy obrabiarek zalicza się również frezarki do rowków wpustowych oraz frezarko-kopiarki.

3. Frezarki specjalne to frezarki przeznaczone do wykonywania pewnej określonej operacji i nie mogą być przystosowane do realizacji innych. Do frezarek tych zalicza się frezarki do rozet walców hutniczych, frezarki do wałów korbowych itp.