WYTACZARKI KONWENCJONALNE JANUS

Wytaczarki konwencjonalne, należące do najbardziej uniwersalnych obrabiarek stosowane są w produkcji jednostkowej i małoseryjnej. Należą do podstawowych obrabiarek dla obróbki części klasy korpus, których podstawowym przeznaczeniem jest wielopłaszczyznowe wytaczanie otworów i frezowanie. Na wytaczarkach konwencjonalnych obok wymienionych zabiegów można wykonywać również planowanie nadlewów, toczenie zewnętrzne i wewnętrzne nadlewów, wiercenie, powiercanie, rozwiercanie i gwintowanie za pomocą gwintowników maszynowych. Przy zastosowaniu specjalnych narzędzi wytaczarskich często zespołowych i zastosowaniu podtrzymki  umieszczonej na końcu łoża można wykonywać na nich z dużą precyzją skomplikowane otwory. Przedmioty, które są mocowane i obrabiane na stołach przesuwno-obrotowych tych obrabiarek zazwyczaj wyposażonych w podpory mogą ważyć nawet kilkadziesiąt ton. Wielkościami charakteryzującymi wytaczarki konwencjonalne są: średnica wrzeciona, nośność i wymiary powierzchni roboczej stołu oraz przesuwy stołu i wrzeciennika.