SZLIFIERKI DO PŁASZCZYZN JANUS

Szlifierki do płaszczyzn tzw. magnesówki pozwalają na prostoliniową obróbkę wzdłuż ruchu stołu i prostoliniową lub profilową obróbkę w przekroju poprzecznym przedmiotu. Szlifierki mniejsze o skoku do 800 mm mają zwykle stół krzyżowy, zamontowany na podstawie, służący do przesuwu poprzecznego. Przy szlifierkach ciężkich, o skoku stołu nawet do kilku metrów, posuw poprzeczny odbywa się przez przesuwanie wrzeciennika ściernicy, zawsze wyposażonego w pionowy ruch dosuwu ściernicy. Mocowanie przedmiotów odbywa się najczęściej na stołach z uchwytami magnetycznymi lub elektromagnetycznymi w których pole magnetyczne wytwarzane przez cewki przyciąga przedmiot do powierzchni. Dlatego też uchwyty tego typu mają zastosowanie tylko do mocowania przedmiotów z materiałów ferromagnetycznych.