AUTOMATY TOKARSKIE SMART

  • ATC-32 DE

    AUTOMATY TOKARSKIE SMART

    MAX. ŚREDNICA PRĘTA: 32 mm
    MAX. DŁUGOŚĆ TOCZENIA: 95 mm

    KARTA PRODUKTU