WYTACZARKI

Wytaczarki są to obrabiarki służące do bardzo dokładnej obróbki otworów (IT 4-5 wg ISO) o średnicach powyżej 40 mm za pomocą wytaczadeł. Ruch główny, obrotowy, wykonuje wytaczadło, a ruch posuwowy wrzeciono lub stół z przedmiotem. Nazwa wytaczarka wynika z głównego przeznaczenia tego typu obrabiarki, jednak ze względu na jej budowę kinematyczną i możliwości obróbcze, funkcjonalność tego typu maszyny można rozpatrywać w znacznie szerszych kategoriach. Dlatego też najczęściej obecnie spotykanymi obrabiarkami, które możemy zaliczyć do tej grupy są: wiertarko-frezarki konwencjonalne, wiertarko-frezarki CNC, wiertarko-wytaczarki współrzędnościowe oraz wytaczarki precyzyjne (diamentowe).

Wytaczarki - jako wiertarko-frezarki konwencjonalne, stosowane w produkcji jednostkowej i małoseryjnej będące podstawowymi obrabiarkami do obróbki części klasy korpus, których podstawowym przeznaczeniem jest wielopłaszczyznowe wytaczanie otworów i frezowanie. Obok wymienionych zabiegów można wykonywać przy ich pomocy również planowanie nadlewów, toczenie zewnętrzne i wewnętrzne nadlewów, wiercenie, powiercanie, rozwiercanie i gwintowanie za pomocą gwintowników maszynowych. Przy zastosowaniu specjalnych narzędzi wytaczarskich często zespołowych i zastosowaniu podtrzymki można wykonywać na nich z dużą precyzją skomplikowane otwory. Przedmioty, które są mocowane i obrabiane na stołach przesuwno-obrotowych tych obrabiarek zazwyczaj wyposażonych w podpory mogą ważyć nawet kilkadziesiąt ton.